Buurtlaboratorium

In 2015 hebben de Groene Helden met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een jaar lang buurtprojecten in Den Haag en heel Nederland gesteund met advies. Hierin hebben de ontwerpers van de Zeeheldentuin van DGJ, Daniel Jauslin, Ward Maaswinkel en Frédérique Huijgen met de bottom-up projectontwikkelaar Wessel Tiessens samengewerkt. 

 

 

WORKSHOPS HEEL DEN HAAG HARKT

Op 16 maart 2016 heeft IVN in samenwerking met ons, 3 workshops georganiseerd als followup van de regiobijeenkomst Heel Den Haag Harkt. In het Ondernemerscafé Bink36 hebben we een inspirerende avond gehad waar vooral hard is gewerkt om vragen en problemen te beantwoorden. Alle deelnemers zijn tevreden naar huis gegaan, met goede tips, schetsen en contacten!

HEEL DEN HAAG HARKT

Steeds meer worden mensen zich bewust van het belang van groen en het belang van ontstenen. Dat was ook te zien tijdens Heel Den Haag Harkt. Tijdens de door de Groene Helden en IVN, Groen Dichterbij georganiseerde regiobijeenkomst op 27 november, werden goede ideeën voorgelegd aan een panel met diverse experts.

Excursie

De bijeenkomst startte met een ontmoetingstocht langs 2 initiatieven die later op de dag hebben gepitched: New World Campus en Back2Courtyard. Daarna zijn we op bezoek geweest bij Spinozahof waar we uitleg hebben gekregen van Sascha Winkel en Marianna Edixhoven van LusthofXL. Vervolgens zijn we nog even op bezoek geweest bij het Panderplein en de Waterspin, waar we een spontane rondleiding hebben gekregen van een bewoner. Ondanks het miezerige weer was de excursie geslaagd en hebben de bezoekers concrete projecten gezien die ofwel om ontstening vragen ofwel met succes ontsteend zijn.

Regiobijeenkomst

Na ontvangst met warme koffie en thee in het Koorenhuis, is de bijeenkomst officieel geopend door dagvoorzitter Bastiaan Verberne. 6 pitchers hebben in korte tijd hun case aan ons expert panel voorgelegd: New World Campus, Back2Courtyard, Monument voor meneer Westbroek, Grote Marktstraat, Binckhop en Buurtcomposteren. Alle initiatieven dragen bij aan een groener en duurzamer Den Haag en worden getrokken door buurtbewoners, bottom-up!


foto: Ruben van Mierlo

Het panel bestond uit Bart Moesbergen (directeur Haag Wonen), Aster van Tilburg (Crowdfunding platform), Carien Janssen van Raay (Fonds 1818), Tom Voorma (Gemeente Den Haag) en Hetti van Hamersveld (Provincie Zuid-Holland). Ter plekke kregen de pitchers feedback van het panel. 


foto: Ruben van Mierlo

Tijdens de Meet en Greet de overheid, de fondsen en de woningbouwcorporatie, is er verder nagedacht over het onstenen van Den Haag en hoe inititiatieven en organisaties samen kunnen werken. het verslag van de dag is samengevat in een illustratie van Lot Bakker.


foto: Ruben van Mierlo

Vervolg

Groene Helden en IVN organiseren in het nieuwe jaar 4 workshops, waarbij nog dieper wordt ingegaan op onderwerpen die nodig zijn om een groen buurtinitiatief van de grond te trekken:

1. Ontwerpen met je buurt
2. Communicatie & Draagvlak
3. Fondsenwerving, Crowdfunding en Organisatie
4. Boeien, binden en behouden van vrijwilligers (door PEP)

Ben je geïnteresseerd in een van de workshops, geef je dan op! Stuur een email naar groenehelden@groenehelden.com. Wij nemen dan contact met je op met de exacte data en locatie.

Alleen bij voldoende deelname, gaan de workshops door.

BLOSSOM IN THE PARK

Den Haag, 2 oktober 2015 – De Haagse Combinatie 'Groene Helden' van DGJ Architects & Landscapes en Wessel Tiessens Gebiedsontwikkeling met Exploitant Café Blossom zijn WINNAAR met een gezamenlijk plan van de door de gemeente Den Haag uitgeschreven Tender voor de ontwikkeling van het voormalige midgetgolf terrein in het Westbroekpark Den Haag. 

We zijn als eerste geselecteerd van de 30 deelnemers met een plan voor Blossom in the Park. In het plan realiseren we een nieuw restaurant in een parkachtige omgeving, gecombineerd met een eetbare tuin waar het draait om natuurproducten die op de menukaart terug te vinden zijn. Moestuinen en een weelderig geurende planten- en bloemenzee, het decor van Blossom in the Park waar heerlijke biologische gerechten en de beste koffie van Den Haag wordt geserveerd.

Wij willen laten zien waar eten vandaan komt, een ontmoetingsplek creëren waar bezoekers gezond en lekker kunnen eten, workshops kunnen volgen en gedurende alle seizoenen kunnen recreëren. Met dit concept willen wij verder uitbloeien binnen de internationale zone op een iconische plek waar zowel zakelijke gasten, toeristen, expats en buurtbewoners kunnen genieten van goede koffie en heerlijke gerechten met ingrediënten uit eigen tuin.

De kas en de tuin zijn duurzaam en energieneutraal ontworpen. Er wordt gebruik gemaakt van recycling, warmte-koudeopslag, gesloten watersystemen, een houtoven en zonnepanelen, naast slimme technische maatregelen.  Wij laten zien dat een kas niet lelijk hoeft te zijn, maar hoort bij een parklandschap. Blossom in the Park is zorgvuldig ingepast in het parkontwerp van het Westbroekpark dat getypeerd wordt door de Engelse Landschapsstijl met een moderne invulling. Met een knipoog naar het Westland en de Westlandse druiven, zijn moestuinen en geurtuinen ontworpen in een internationale parkachtige omgeving. 

NOORDWAL - SEELAB

See Lab is een nieuw ateliercomplex met een grote nonprofit project ruimte voor hedendaagse kunst, een artist-in-residence programma, een educatief programma voor kinderen en een semi openbare beeldentuin aan de Scheveningse kust. De kunstenaars die betrokken zijn bij See Lab waren tot voor kort gehuisvest in het pand aan de Noordwal 117, waar zij een grote semi-openbare binnentuin wilden ontwikkelen. De Groene Helden hebben dit groene buurtinitiatief vanaf het begin ondersteund vanuit onze ervaring met de Zeeheldentuin en onze eigen expertise. 

De gemeente Den Haag heeft aan het pand aan de Noordwal een andere bestemming gegeven, waardoor het kunstenaasrcollectief gedwongen werd hun plannen te wijzigen. Dit heeft geleid tot een verhuizing naar de Duinstraat in Scheveningen en tot de oprichting van See Lab. 

De Groene Helden begeleiden See Lab bij de gesprekken met de gemeente om tot overeenkomsten te komen en we helpen See Lab hun visie op hun werk, groen en op omgeving te definiëren. De semi-openbare binnentuin is nog steeds wenselijk en de Groene Helden gaan See Lab helpen bij het maken van een inrichtingsplan. Dit doen we door een workshop te organiseren en gezamenlijk een schetsontwerp te maken voor de tuin en de gevels. Binnenkort komen de uitkomsten op de site te staan.

BINNENTUIN NEW WORLD CAMPUS 

De New World Campus is dé plek waar baanbrekende oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling. 

De New World Campus richt zich op die thema’s die essentieel zijn voor de uitdagingen waar wij op dit moment wereldwijd voor staan. Zij streven ernaar om verschillende partijen werkzaam in deze sectoren aan elkaar te verbinden omdat vernieuwing en innovatie juist op de snijvlakken van deze thema’s ontstaat: agri & food, water & sanitatie, duurzame bouw, energie en ICT. Het gebouw huisvest diverse ondernemers en professionals op dit gebied.

De Groene Helden hebben voor het binnenterrein, nu nog een parkeerplaats, advies gegeven voor de ontwikkeling van deze versteende plek tot een duurzame groene omgeving. De binnentuin gaat plaats bieden aan groene, innovatieve initiatieven die ook economisch rendabel kunnen zijn, aan groene netwerkruimtes en aan buurtinitiatieven om omwonenden te betrekken bij de ontwikkeling van de tuin. Dit project is in ontwikkeling, binnenkort komt er meer!

 

STADSTUINWINKEL GROENE HELDEN

Sinds juni 2015 heeft de Groene Helden een Stadstuinwinkel aan de Prins Hendrikstraat 126 in Den Haag. In de winkel kunnen bijzondere biologisch gekweekte planten gekocht worden, zaden en tuingereedschappen (design). Daarnaast geven we graag tuin- en ontwerpadviezen. Het pand huisvest naast de winkel tevens het kantoor van DGJ Architects & Landscapes en is de locatie voor Groene Helden werkbijeenkomsten. Samen met een nieuwe partner hebben de Groene Helden hier gewerkt aan een nieuwe prijsvraaginzending met betrekking tot stadsvergroening, waarvan we in oktober 2015 de uitslag verwachten. Wij hebben de intentie om dit project weer van A tot Z te begeleiden, waarbij we gebruik maken van de opgedane kennis en ervaring als Groene Helden en van ons netwerk. Binnenkort meer over dit porject!

BIJEENKOMST INIATIEVENBUDGET 2015

Op 17 juni in Maakhaven en op 9 september 2015 zijn er bijeenkomsten en workshops georganiseerd vanuit het initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse Wijken 2015, gemeente Den Haag. De Groene Helden hebben een workshopbegeleiding gegeven en zijn in contact gekomen met nieuwe groene initiatieven die wij omarmen.

WORKSHOP INITIATIEFRIJK DEN HAAG

Op 23 april 2015 hebben de Groene Helden een workshop gegeven en een marktkraam bezet om te vertellen over het werk van de Groene Helden bij de Zeeheldentuin en onze missie. Wessel heeft een presentatie en een workshop gegeven waarbij ingegaan werd op de beklimming van het "ijspaleis" om als buurtinitiatief begeleiding, hulp of financiering te krijgen voor de realisatie van je initiatief. De conclusie is dat het vooral moeilijk is om bij de juiste persoon terecht te komen in het web van de gemeentelijke organisatie en de procedures. Als je de weg weet is, is de kans groter dat een buurtinitiatief van de grond komt.

BUURTINITIATIEF CAROLINE ZEEVAT

Helaas hebben we het initiatief van Caroline niet verder kunnen helpen. Zij zocht vooral vaste ondersteuning in het begeleiden van vrijwilligers. Wij hebben informatie uitgewisseld en haar succes gewenst met haar initiatieven.

GROENE HELDEN BUURTLABORATORIA

Symposium Groene Buurtinitiatieven, een echte top bijeenkomst

Het Groene Buurtinitiatieven Symposium op woensdag 15 april was een groot succes! Rond de klok van 15u verzamelden de deelnemers zich bij de Zeeheldentuin in Den Haag. In twee verschillende groepen werden korte rondleidingen gehouden door de Zeeheldentuin, Biologische Moestuin het Welpje en Emma’s Hof.

Nieuwe Topsector in Nederland

Na de rondleidingen verzamelden de deelnemers zich in het Koorenhuis voor de voortzetting van het programma. Dagvoorzitter Bastiaan Verberne opende, waarna Silvia de Ronde Bresser van KrachtinNL in haar presentatie de MAEXchange toelichtte. Sylvia ”Alle bewonersintitatieven samen zijn een nieuwe topsector in nederland” Deze sector zorgt voor nieuwe banen, voor meer samenhang in de wijken en meer groen op straat” Om dit zichtbaar te maken en uit te rekenen heeft zij de Maatschappelijke AEX ontwikkeld. Met deze tool wordt het mogelijk om de maatschappelijke meerwaarde van buurtiniatieven inzichtelijk te maken. Vervolgens vertelde Wessel Tiessens, mede-organisator van het symposium namens de Groene Helden, over de ontwikkeling van de Zeeheldentuin. Wessel: “na drie jaar ploeteren hebben we veel kennis opgedaan met het realiseren van de Zeeheldentuin. Om deze kennis te delen en te vergroten hebben wij dit Symposium georganiseerd. Zo kunnen meer projecten profiteren van de reeds opgedane kennis en hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden”.

Groene duimen

Na het uitwisselen van de vele ervaringen was het tijd voor de feestelijkheden: het uitreiken van de Groene Duimen en het bekendmaken van de deelnemers voor de Buurtlaboratoria van de Groene Helden. In totaal werden door wethouder Joris Wijsmuller negen IVN Groene Duimen uitgereikt aan mensen die zich al jaren inzetten voor het Haagse groen. De volgende personen hebben zich door het neerzetten van hun groene duim aangesloten bij het ‘Gilde van Groene Duimen’ van Groen Dichterbij:

  • Antonio Peralta vanwege zijn inzet voor Grondige Vlinders
  • Beatrice van Tilburg voor hoor inzet bij Samentuin de Mariahof en de Compostbakkers
  • Sacha Winkel & Marianne Edixhoven voor hun inzet bij LUSTHOFxl
  • Peter van Amstel voor zijn inzet bij Biologische Moestuin het Welpje
  • Menno Swaak voor zijn kennis over permacultuur die hij al jarenlang deelt met de Haagse gemeenschap.
  • Eric Wisse voor zijn inzet bij Emma’s Hof
  • ​Wessel Tiessens & Frédérique Huijgen voor hun inzet voor de Zeeheldentuin en organisatie de Groene Helden.

Vervolg

Aan het einde van de avond heeft Frédérique namens de Groene Helden onthuld welke initiatieven in de komende maanden hulp gaan krijgen van de Groene Helden bij het realiseren van hun projectplannen. Dit betreft een buurtiniatief van kunstenaars atelier Noordwal en een groen initiatief ingediend door Caroline Zeevat. 

Deze Buurtlaboratoria zijn mede tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Organisatie
Groene Helden
Groen Dichterbij Zuid-Holland